รายได้รอรับรู้

ปีงบประมาณ 2561

สบอ.1 ปราจีนบุรี สบอ.1 (ปราจีน)
สบอ.2 ศรีราชา สบอ.2 (ศรีราชา)
สบอ.3 บ้านโป่ง สบอ.3 (บ้านโป่ง)
สบอ.4 สุราษฎร์ธานี สบอ.4 (สุราษฏร์ธานี)
สบอ.5 นครศรีธรรมราช สบอ.5 (นครศรีธรรมราช)
สบอ.6 สงขลา สบอ.6 (สงขลา)
สบอ.7 นครราชสีมา สบอ.7 (นครราฃสีมา)
สบอ.8 ขอนแก่น สบอ.8 (ขอนแก่น)
สบอ.9 อุบลราชธานี สบอ.9 (อุบลราชธานี)
สบอ.10 อุดรธานี สบอ.10 (อุดรธานี)
สบอ.11 พิษณุโลก สบอ.11 (พิษณุโลก)
สบอ.12 นครสวรรค์ สบอ.12 (นคสวรรค์)
สบอ.13 แพร่ สบอ.13 (แพร่)
สบอ.14 ตาก สบอ.14 (ตาก)
สบอ.15 เชียงราย สบอ.15 (เชียงราย)
สบอ.16 เชียงใหม่ สบอ.16 (เชียงใหม่)