รายได้รอรับรู้ ปีงบประมาณ 2565

Download
สบอ.1 ปราจีนบุรี สบอ.1_65
สบอ.2 ศรีราชา สบอ.2_65
สบอ.3 บ้านโป่ง
สบอ.4 สุราษฎร์ธานี
สบอ.5 นครศรีธรรมราช สบอ.5_65
สบอ.6 สงขลา
สบอ.7 นครราชสีมา สบอ.7_65
สบอ.8 ขอนแก่น สบอ.8_65
สบอ.9 อุบลราชธานี สบอ.9_65
สบอ.10 อุดรธานี สบอ.10_65
สบอ.11 พิษณุโลก สบอ.11_65
สบอ.12 นครสวรรค์ สบอ.12_65
สบอ.13 แพร่ สบอ.13_65
สบอ.13 ลำปาง สบอ.13(ลำปาง)_65
สบอ.14 ตาก สบอ.14_65
สบอ.15 เชียงราย สบอ.15_65
สบอ.16 เชียงใหม่ สบอ.16_65