รายได้รอรับรู้ ปีงบประมาณ 2564

Download
สบอ.1 ปราจีนบุรี สบอ.1_ปราจีนบุรี
สบอ.2 ศรีราชา สบอ.2_ศรีราชา
สบอ.3 บ้านโป่ง สบอ.3_บ้านโป่ง
สบอ.4 สุราษฎร์ธานี สบอ.4_สุราษฏร์ธานี
สบอ.5 นครศรีธรรมราช สบอ.5_นครศรีธรรมราช
สบอ.6 สงขลา
สบอ.7 นครราชสีมา สบอ.7_นครราชสีมา
สบอ.8 ขอนแก่น สบอ.8_ขอนแก่น
สบอ.9 อุบลราชธานี สบอ.9_อุบลราชธานี
สบอ.10 อุดรธานี สบอ.10_อุดรธานี
สบอ.11 พิษณุโลก สบอ.11_พิษณุโลก
สบอ.12 นครสวรรค์ สบอ.12_นครสววรค์
สบอ.13 แพร่ สบอ.13_แพร่
สบอ.13 ลำปาง
สบอ.14 ตาก สบอ.14_ตาก
สบอ.15 เชียงราย สบอ.15_เชียงราย
สบอ.16 เชียงใหม่ สบอ.16_เชียงใหม่