รายได้รอรับรู้

ปีงบประมาณ 2560

สบอ.1 ปราจีนบุรี paro1_2560
สบอ.2 ศรีราชา paro2_2560
สบอ.3 บ้านโป่ง paro3_2560
สบอ.4 สุราษฎร์ธานี paro4_2560
สบอ.5 นครศรีธรรมราช paro5_2560
สบอ.6 สงขลา paro6_2560
สบอ.7 นครราชสีมา paro7_2560
สบอ.8 ขอนแก่น paro8_2560
สบอ.9 อุบลราชธานี paro9_2560
สบอ.10 อุดรธานี paro10_2560
สบอ.11 พิษณุโลก paro11_2560
สบอ.12 นครสวรรค์ paro12_2560
สบอ.13 แพร่ paro13_2560
สบอ.14 ตาก paro14_2560
สบอ.15 เชียงราย paro15_2560
สบอ.16 เชียงใหม่ paro16_2560