รายได้รอรับรู้

ปีงบประมาณ 2559

สบอ.1 ปราจีนบุรี paro1_2559
สบอ.2 ศรีราชา paro2_2559
สบอ.3 บ้านโป่ง paro3_2559
สบอ.4 สุราษฎร์ธานี paro4_2559
สบอ.5 นครศรีธรรมราช paro5_2559
สบอ.6 สงขลา paro6_2559
สบอ.7 นครราชสีมา paro7_2559
สบอ.8 ขอนแก่น paro8_2559
สบอ.9 อุบลราชธานี paro9_2559
สบอ.10 อุดรธานี paro10_2559
สบอ.11 พิษณุโลก paro11_2559
สบอ.12 นครสวรรค์ paro12_2559
สบอ.13 แพร่ paro13_2559
สบอ.14 ตาก paro14_2559
สบอ.15 เชียงราย paro15_2559
สบอ.16 เชียงใหม่ paro16_2559