ใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2567

การจัดสรรงวดที่ ครั้งที่ / เลขที่เอกสาร Download
1พ 1 / 916 _1 ตุลาคม 2565 0701_23_01.10.66

 

ใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2566

การจัดสรรงวดที่ ครั้งที่ / เลขที่เอกสาร Download
2 2 / 2471 _28 กันยายน 2566 0701_5123_28.09.66
2 70,71 / 2416 _26 กันยายน 2566 0701_5090_27.09.66
2 68,69 / 2387 _26 กันยายน 2566 0701_5062_26.09.66
1 1 / 1393 _1 ตุลาคม 2565

504_21734_1_65

504_21734_2_65

504_21734_3_65

504_21734_4_65

504_21734_5_65

504_21734_6_65

504_21734_7_65

 

ใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2566

การจัดสรรงวดที่ 2 ครั้งที่ 64,67 ลงวันที่ 18 กันยายน 2566

0701_4961_19.09.66

ใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2566

การจัดสรรงวดที่ 2 ครั้งที่ 62,63 ลงวันที่ 14 กันยายน 2566

0701_4929_18.09.66

ใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2566

การจัดสรรงวดที่ 2 ครั้งที่ 61,58 ลงวันที่ 8 กันยายน 2566

0701_4859_11.09.66

ใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2566

การจัดสรรงวดที่ 2 ครั้งที่ 56,57 ลงวันที่ 8 กันยายน 2566

0701_4858_11.09.66

ใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2566

การจัดสรรงวดที่ 2 ครั้งที่ 54,55 ลงวันที่ 4 กันยายน 2566

0701_4778_05.09.66

ใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2566

การจัดสรรงวดที่ 2 ครั้งที่ 50,51 ลงวันที่ 4 กันยายน 2566

0701_4177_05.09.66

ใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2566

การจัดสรรงวดที่ 2 ครั้งที่ 48,49 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2566

0701_4583_25.08.66

ใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2566

การจัดสรรงวดที่ 2 ครั้งที่ 46,47 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2566

0701_4582_25.08.66

ใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2566

การจัดสรรงวดที่ 2 ครั้งที่ 37,38 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2566

0701_4246_19.07.66

ใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2566

การจัดสรรงวดที่ 2 ครั้งที่ 35,36 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

0701_3854_30.06.66

ใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2566

การจัดสรรงวดที่ 2 ครั้งที่ 33,34 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2566

0701_3853_30.06.66

ใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2566

การจัดสรรงวดที่ 2 ครั้งที่ 31,32 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2566

0701_3782_28.06.66

ใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2566

การจัดสรรงวดที่ 2 ครั้งที่ 29,30 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2566

0701_3538_22.06.66

ใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2566

การจัดสรรงวดที่ 2 ครั้งที่ 27,28 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2566

0701_3466_21.06.66

ใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2566

การจัดสรรงวดที่ 2 ครั้งที่ 25,26 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2566

0701_3380_19.06.66

ใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2566

การจัดสรรงวดที่ 2 ครั้งที่ 23,24 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2566

0701_3379_16.06.66

ใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2566

การจัดสรรงวดที่ 2 ครั้งที่ 22 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2566

0701_3236_16.06.66

ใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2566

การจัดสรรงวดที่ 2 ครั้งที่ 20,21 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

0701_2858_18.05.66

ใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2566

การจัดสรรงวดที่ 2 ครั้งที่ 18,19 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2566

0701_2806_10.05.66

ใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2566

การจัดสรรงวดที่ 2 ครั้งที่ 16,17 ลงวันที่ 28 เมษายน 2566

0701_2770_01.05.66

ใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2566

การจัดสรรงวดที่ 1 ครั้งที่ 14 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

0701_1927_15.02.66

ใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2566

การจัดสรรงวดที่ 1 ครั้งที่ 13 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566

504_3587_66

ใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2566

การจัดสรรงวดที่ 1 ครั้งที่ 12 ลงวันที่ 12 มกราคม 2566

0701_1159_13.01.66

ใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2566

การจัดสรรงวดที่ 1 ครั้งที่ 10,11 ลงวันที่ 3 มกราคม 2566

0701_1113_04.01.66