ใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2566

การจัดสรรงวดที่ 1 ครั้งที่ 14 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

0701_1927_15.02.66

ใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2566

การจัดสรรงวดที่ 1 ครั้งที่ 13 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566

504_3587_66

ใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2566

การจัดสรรงวดที่ 1 ครั้งที่ 12 ลงวันที่ 12 มกราคม 2566

0701_1159_13.01.66

ใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2566

การจัดสรรงวดที่ 1 ครั้งที่ 10,11 ลงวันที่ 3 มกราคม 2566

0701_1113_04.01.66

ใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2566

การจัดสรรงวดที่ 1 ครั้งที่ 8,9 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2565

0701_1034_14.12.65

ใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2566

การจัดสรรงวดที่ 1 ครั้งที่ 6,7 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

0701_974_22.11.65

ใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2566

การจัดสรรงวดที่ 01 ครั้งที่ 4,5 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

0701_943_10.11.65

ใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2566

การจัดสรรงวดที่ 01 ครั้งที่ 2,3 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

0701_919_02.11.65

ใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

504_21734_1_65

504_21734_2_65

504_21734_3_65

504_21734_4_65

504_21734_5_65

504_21734_6_65

504_21734_7_65

504_เพิ่มเติม_65

ส่งสำเนาใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2565

การจัดสรรงวดที่ 02 ครั้งที่ 2,17 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565

0701_3520

ส่งสำเนาใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2565

การจัดสรรงวดที่ 02 ครั้งที่ 13 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565

0701_3392

ส่งสำเนาใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2565

การจัดสรรงวดที่ 02 ครั้งที่ 9,12 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

0701_3319

ส่งสำเนาใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2565

การจัดสรรงวดที่ 02 ครั้งที่ 8 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2565

504_13688_65

ส่งสำเนาใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2565

การจัดสรรงวดที่ 02 ครั้งที่ 2,3 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565

0701_2508

การจัดสรรงวดที่ 02 ครั้งที่ 4 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2565

0701_2498

การจัดสรรงวดที่ 02 ครั้งที่ 6,7 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2565

0701_2494

ส่งสำเนาใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2565

การจัดสรรงวดที่ 02 ครั้งที่ 1 เลขที่เอกสาร 5640 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2565

504_5302_65

ส่งสำเนาใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2564

การจัดสรรงวดที่ 02 ครั้งที่ 5,6 เลขที่เอกสาร 16602,16603 ลงวันที่ 7 กันยายน 2564

0701_5993_07_09_64

ส่งสำเนาใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2565

การจัดสรรงวดที่ 01 ครั้งที่ 0001 เลขที่เอกสาร 1000001001  ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

504_19275.1_64

504_19275.2_64

504_19275.3_64

504_19275.4_64

ส่งสำเนาใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2564

การจัดสรรงวดที่ 02 ครั้งที่ 0004 เลขที่เอกสาร 1000015560 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564

15560_24.08.64

ใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การจัดสรรงวดที่ 02 ครั้งที่ 0003 เลขที่เอกสาร 1000014281 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564

504_15037_64

ใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การจัดสรรงวดที่ 02 ครั้งที่ 0002 เลขที่เอกสาร 1000012737 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564

0901.504_12562_02.07.64

ใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรรปีงบประมาณ 2564

การจัดสรรงวดที่ 02 ครั้งที่ 0001 เลขที่เอกสาร 1000008766 ลงวันที่ 15 มี.ค.2564

504_5774_64

ใบอนุมัติเงินจัดสรร และรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรรปีงบประมาณ 2564

504_23118_63-1

504_23118_63-2

504_23118_63-3

504_23118_63-4

504_23118_63-5

504_23118_63-6

504_23118_63-7

504_23118_63-8

เงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564

เลขที่เอกสาร 1000000743 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 1 ต.ค.2563

งวดที่_01_1000000743_01.10.63

ที่ นร 0701/2904 ใบโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

เลขที่เอกสาร 13949 , 13950 ลงวันที่ 18 ก.ย.2563

0701_2904_18.09.63

ที่ นร 0701/1092 ใบโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

เลขที่เอกสาร 5575, 5579 ลงวันที่ 28 ก.พ.2563

504_4745_63_1

504_4745_63_2

504_4745_63_3

504_4745_63_4

504_4745_63_5

ที่ นร 0701/241 ใบโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

เลขที่เอกสาร 1019 ลงวันที่ 1 ต.ค.2562 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน)

0701_214_1_1019_62

ที่ นร 0701/2355 ใบโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

เลขที่เอกสาร 2989 ลงวันที่ 10 ก.ค.2562

0701_2355

ที่ นร 0701/1052 ใบโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

เลขที่เอกสาร 3941 ลงวันที่ 28 ธ.ค.2561

504_141_1_62

504_141_2_62

504_141_3_62

ที่ นร 0701/134 ใบโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

เลขที่เอกสาร 1558 ลงวันที่ 1 ต.ค.2561

0701_134_1

0701_134_2

0701_134_3

0701_134_4

0701_134_5

0701_134_6

0701_134_7

0701_134_8

0701_134_9

ที่ นร 0701/2931 ใบโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

เลขที่เอกสาร 2992 ลงวันที่ 28 ก.ย.2561

0701_2931_28.09.61

ที่ นร 0701/2634 ใบโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

เลขที่เอกสาร 3001 ลงวันที่ 4 ก.ย.2561

0701_2634_04.09.61

ที่ นร 0701/2633 ใบโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

เลขที่เอกสาร 3003 ลงวันที่ 4 ก.ย.2561

0701_2633_04.09.61

ที่ นร 0701/2590 ใบโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

เลขที่เอกสาร 2903 ลงวันที่ 30 ส.ค.2561

0701_2590_30.08.61

ที่ นร 0701/2540 ใบโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

เลขที่เอกสาร 4068 ลงวันที่ 22 ส.ค.2561

0701_2540_22.08.61

ที่ นร 0701/2501 ใบโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

เลขที่เอกสาร 1814 ลงวันที่ 17 ส.ค.2561

0701_2501_17.08.61

ที่ นร 0701/2253 ใบโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

เลขที่เอกสาร 3629 ลงวันที่ 18 ก.ค.2561

0701_2253_18.07.61

ที่ นร 0701/2272 ใบโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

เลขที่เอกสาร 2302 ลงวันที่ 23 ก.ค.2561

0701_2272_23.07.61

ที่ นร 0701/2263 ใบโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

เลขที่เอกสาร 1773 ลงวันที่ 19 ก.ค.2561

0701_2263_19.07.61

ที่ นร 0701/2260 ใบโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

เลขที่เอกสาร 1772 ลงวันที่ 19 ก.ค.2561

0701_2260_19.07.61

ที่ นร 0701/2259 ใบโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

เลขที่เอกสาร 1771 ลงวันที่ 19 ก.ค.2561

0701_2259_19.07.61

ที่ นร 0701/2035 ใบโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

เลขที่เอกสาร 1902 ลงวันที่ 6 มิ.ย.2561

0701_2035_06.06.61

ที่ นร 0701/2026 ใบโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

เลขที่เอกสาร 1901 ลงวันที่ 5 มิ.ย.2561

0701_2026_05.06.61

ที่ นร 0701/1914 ใบโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

เลขที่เอกสาร 6607 ลงวันที่ 15 พ.ค.2561

0701_1914_15.05.61

ที่ นร 0701/1843 ใบโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

เลขที่เอกสาร 1403 ลงวันที่ 4 พ.ค.2561

0701_1843_04.05.61

ที่ นร 0701/1548 ใบโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

เลขที่เอกสาร 2411 ลงวันที่ 23 มี.ค.2561

0701_1548_23.03.61

ที่ นร 0701/1546 ใบโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

เลขที่เอกสาร 2414 ลงวันที่ 23 มี.ค.2561

0701_1546_23.03.61

ที่ นร 0701/1249 ใบโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

เลขที่เอกสาร 5085 ลงวันที่ 13 มี.ค.2561

0701_1249_13.03.61

เงินงวด 1 นร 0701/490 เลขที่เอกสาร 1679 ลว. 2 ตุลาคม 2560

แก้ไขเพิ่มเติม 1_1_1000001679_02.10.60.pdf

0701_490_1679_1.pdf

0701_490_1679_2.pdf

ที่ นร 0701/1657 ใบโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

เลขที่เอกสาร 3655 ลงวันที่ 25 พ.ค.2560

0701_1657.25.5.60.pdf

ใบโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ครั้งที่ 0016 เลขที่เอกสาร 1000009715 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

02_0016_26.7.60.pdf

ที่ นร 0701/1941 งวดที่ 2 ครั้งที่ 128 เลขที่เอกสาร 5902 วันที่ 19 กรกฎาคม 2560

0701.1941_2.5902_19.7.60.pdf

ที่ นร 0701/1924 งวดที่ 2 ครั้งที่ 122 เลขที่เอกสาร 5802 วันที่ 17 กรกฎาคม 2560

0701.1924_2.5802_17.7.60.pdf

 ครั้งที่ 0083 เลขที่เอกสาร 40000004827 วันที่ 19 มิถุนายน 2560

02_0083_19.6.60.pdf

ที่ นร 0701/26 งวดที่ 2 ครั้งที่ 33 เลขที่เอกสาร 4307 วันที่ 2 มิถุนายน 2560

0701_26_2.4307.2.6.60.pdf

ที่ นร 0701/26 งวดที่ 2 ครั้งที่ 2 เลขที่เอกสาร 7020 วันที่ 23 มีนาคม 2560

0701_26_2.7020.17.3.60.pdf

เงินประจำงวดที่ 2 ครั้งที่ 3,4 วันที่ 24 มีนาคม 2560

241_2_(3_4).24.3.60.pdf

เงินประจำงวดที่ 2 ครั้งที่ 0001 วันที่ 17 มีนาคม 2560

241_2_17.3.60.pdf

ที่ นร 0701/14 ใบโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

งวดที่ 1 ครั้งที่ 2 เลขที่เอกสาร 1405 ลงวันที่ 1 ต.ค.2559

งวดที่ 1 ครั้งที่ 3 เลขที่เอกสาร 1403 ลงวันที่ 1 ต.ค.2559

งวดที่ 1 ครั้งที่ 4 เลขที่เอกสาร 1406 ลงวันที่ 1 ต.ค.2559

นร0701_14_1405.pdf