รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

report_2563

รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

report_2562

รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

report_2561

รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

report_2560

รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

report_2559