ค่าเสื่อมราคาปี 2561
ท่านสามารถดาวน์โหลด รายละเอียดค่าเสื่อมราคาของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และส่วนกลาง เพื่อบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้าง
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ คุณธนภรณ์
02 579 6666 , 02 561 0777 ต่อ 1182

ส่วนกลาง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
กลุ่มตรวจสอบภายใน สบอ 1 (ปราจีน)
กลุ่มพัฒระบบบริหาร สบอ 1 (สาขาสระบุรี)
กองการต่างประเทศ สบอ 2 (ศรีราชา)
กองคุ้มครอง สบอ 3 (บ้านโป่ง)
กองนิติการ สบอ 3 (สาขาเพชรบุรี)
สบก. สบอ 4 (สุราษฎร์ธานี)
ส.แผนฯ สบอ 5 (นครศรีธรรมราช)
ส.ต้นน้ำ สบอ 6 (สงขลา)
ส.ป้องกันฯ สบอ 6 (สาขาปัตตานี)
ส.ผู้ตรวจ สบอ 7 (นครราชสีมา)
ส.ฟื้นฟู สบอ 8 (ขอนแก่น)
ส.วิจัย สบอ 9 (อุบลฯ)
ส.สัตว์ป่า สบอ 10 (อุดร)
ส.อุทยานฯ สบอ 11 (พิษณุโลก)
สบอ 12 (นครสวรรค์)
สบอ 13 (แพร่)
สบอ 13 (สาขาลำปาง)
สบอ 14 (ตาก)
สบอ 15 (เชียงราย)
สบอ 16 (เชียงใหม่)
สบอ 16 (สาขาแม่สะเรียง)