ฝ่ายพัฒนาระบบ
หนังสือเวียน

27 พฤศจิกายน 2566

เลขที่ วันที่ เรื่อง Download
0901.502/ว 3586 15 ก.พ. 2566 มอบอำนาจในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่างๆ เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ และการสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราวของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา 502_3586_66