รายได้รอรับรู้ ปีงบประมาณ 2566

Download
สบอ.1 ปราจีนบุรี สบอ.1_66
สบอ.2 ศรีราชา สบอ.2_66
สบอ.3 บ้านโป่ง สบอ.3_66
สบอ.4 สุราษฎร์ธานี
สบอ.5 นครศรีธรรมราช สบอ.5_66
สบอ.6 สงขลา
สบอ.7 นครราชสีมา สบอ.7_66
สบอ.8 ขอนแก่น สบอ.8_66
สบอ.9 อุบลราชธานี สบอ.9_66
สบอ.10 อุดรธานี สบอ.10_66
สบอ.11 พิษณุโลก สบอ.11_66
สบอ.12 นครสวรรค์ สบอ.12_66
สบอ.13 แพร่ สบอ.13_66
สบอ.13 ลำปาง สบอ.13(ลำปาง)_66
สบอ.14 ตาก สบอ.14_66
สบอ.15 เชียงราย สบอ.15_66
สบอ.16 เชียงใหม่ สบอ.16_66